Välj en sida

Tanka-fel-försäkring

Tanka-fel-försäkring är en extra trygghet om du tankar fel drivmedel i din bil.

Om skadan omfattas av din bilförsäkring och överstiger självrisken så får du istället ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken.

Om skadan inte omfattas inte av din försäkring ger kortets tanka-fel-försäkring dig ersättning för sanering av bränsletanken och bränslesystemet samt byte av bränslefilter.

Kriterier

Tanka-fel-försäkringen gäller om du tankat minst 15 liter, har betalat med ditt kort giltigt (60 dagar från tankningstillfället). Ersättning lämnas med högst 3 000 kr per skada.

Kontakt

Kontakta ditt försäkringsbolag där du försäkrar din bil. Därefter kontaktar du försäkringsbolaget Zürich +46 8 579 330 30 som hjälper dig med ersättningen.